Teatre escola Infants i joves

Teatre per a infants i joves 

Segons l’edat de l’alumnat, es podrà triar els següents horaris:
Per als nascuts a partir del 2010 (grup dels més menuts):
  • Grup de dilluns: de 17h30 a 18h30.
Per als nascuts el 2009 o abans (grup dels més majors):
    • Grup de dilluns: de 16h30 a 17h30
    • Grup de dimarts: de 17h30 a 18h30.

Hi haurà un màxim de 10 alumnes per grup i es compliran els protocols establerts per sanitat per a les activitats extraescolars (espais marcats, ús de mascareta, hidrogel, no compartir espais amb altres grups…).

Inici de curs: 19 o 20 d’octubre (segons el grup)

Preu de l’activitat: 30€/mes  (l’alumnat nouvingut ha d’abonar una sola vegada una matricula de 30€ en començar el curs).

Per a reservar plaça o fer alguna consulta contacteu amb nosaltres:

601195684  –  962866532

campanya@teatreravalgandia.org

Organitza:

Col·labora:

Fuji X10 104

Iniciació al joc dramàtic (Infants de 5 a 9 anys)

En aquest taller s’afavorirà l’expressió verbal, gestual i el desenvolupament de les capacitats d’observació, reflexió i imaginació dels menuts, amb la intenció de començar a afirmar la seua personalitat i prendre consciència de la imatge del seu cos, adquirint de manera progressiva major seguretat i confiança.

Fuji X10 096

El joc dramàtic (Infants de 10 a 15 anys)

Partirem dels jocs d’expressió i de simulació més elementals, propis de la dramatització, i de les tècniques auxiliars (màscares, teatre d’ombres, mim, etc.), per arribar a construir les nostres pròpies obres i, finalment, muntar-ne una d’autor, en un procés evolutiu d’acostament al teatre.