Teatre escola Infants i joves

Octubre 2019-maig 2020 | Classes els dilluns i dimecres de 17h30 a 18h30 | 1 taller: 30 €/mes. Matrícula: 30 €.
INICI DE CURS: 14 d’octubre de 2019. Si reserveu plaça en el mes de juny anterior al curs, la matrícula és GRATUÏTA. 

Professores: Maria Josep Gonga (actriu, docent i membre fundadora de Pluja Teatre i de la seua escola de teatre infantil (1997-2002) i Almudena Perelló (membre de la companyia de Pluja Teatre).

Fuji X10 104

Iniciació al joc dramàtic (Infants de 5 a 9 anys)

En aquest taller s’afavorirà l’expressió verbal, gestual i el desenvolupament de les capacitats d’observació, reflexió i imaginació dels menuts, amb la intenció de començar a afirmar la seua personalitat i prendre consciència de la imatge del seu cos, adquirint de manera progressiva major seguretat i confiança.

Fuji X10 096

El joc dramàtic (Infants de 10 a 15 anys)

Partirem dels jocs d’expressió i de simulació més elementals, propis de la dramatització, i de les tècniques auxiliars (màscares, teatre d’ombres, mim, etc.), per arribar a construir les nostres pròpies obres i, finalment, muntar-ne una d’autor, en un procés evolutiu d’acostament al teatre.