joc-dramatic-adults

Octubre 2017-maig 2018 | Classes els divendres, a partir de les 20h00 o dissabtes, a partir de les 11h00 | 1 taller: 30 €/mes. 2 tallers: 50 €/mes. Matrícula: 30 €. 

Professora: Marga de la Morena. Actriu, professora de teatre i pedagoga. Ha exercit com a docent d’art dramàtic en l’Escola Municipal de Teatre de Dénia.

joc_dramàtic_joves_web

Joc dramàtic per a adults (A partir de 16 anys)

El curs pretén oferir un espai creatiu en el qual descobrir les nostres capacitats expressives tant personals com de grup. A partir d’una metodologia lúdica, desenvoluparem tècniques com l’expressió corporal, l’expressió verbal, la psicomotricitat, el mim, les titelles, el teatre de l’objecte, el teatre d’ombres, els contacontes, les improvisacions dramàtiques, les disfresses, el maquillatge, les màscares, etc. L’objectiu final del curs serà proporcionar ferramentes per a conèixer el nostre potencial artístic-dramàtic, a partir del desenvolupament integral de la persona.